Tuesday, 9 April 2013

ที่คลินิกทันตแพทย์

ที่คลินิกทันตแพทย์
  
At the reception - ณ แผนกต้อนรับ
 

can I make an appointment to see the ...?ฉันสามารถนัดหมอฟันได้ไหม?
dentistหมอฟัน/ ทันตแพทย์
hygienistทันตภิบาล (เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฟัน)
I'd like a check-upฉันต้องการตรวจฟัน
please take a seatกรุณานั่งลง
would you like to come through?กรุณาเชิญทางนี้

 
 
 
 
 
Having your teeth examined - ตรวจเช็คฟันของคุณ
 

when did you last visit the dentist?คุณพบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
have you had any problems?คุณมีปัญหาอะไรบ้างไหม?
I've got toothacheฉันปวดฟัน
one of my fillings has come outสิ่งที่อุดฟันไว้มันหลุดออกไป
I've chipped a toothฉันฟันบิ่น
I'd like a clean and polish, pleaseฉันอยากจะขูดหินปูนและขัดฟัน
can you open your mouth, please?กรุณาอ้าปากหน่อยได้ไหม?
a little wider, pleaseอ้าปากกว้างอีกนิด
I'm going to give you an x-rayฉันจะทำการเอ็กซเรย์ให้คุณ
you've got a bit of decay in this oneฟันซี่นี้ของคุณผุนิดหน่อย
you've got an abscessฟันคุณมีถุงหนอง

 
 
 
 
Dental treatment - การรักษาเกี่ยวกับฟัน
 
 

you need two fillingsคุณต้องอุดฟันสองซี่
I'm going to have to take this tooth outฉันจะถอนฟันให้คุณ
do you want to have a crown fitted?คุณต้องใส่ครอบฟันไหม?
I'm going to give you an injectionฉันจะฉีดยาให้คุณ
let me know if you feel any painบอกฉันถ้าคุณรู้สึกเจ็บ
would you like to rinse your mouth out?คุณอยากจะบ้วนปากไหม?
you should make an appointment with the hygienistคุณควรจะนัด ทันตภิบาล เพื่อขูดหินปูน
how much will it cost?ราคาเท่าไหร่?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 comments:

 1. คำศัพท์ทางทันตแพทย์

  ทันตกรรมจัดฟัน Cosmetic Orthodontic

  (คอสเมติค ออโธดอนทิค)

  ทันตกรรมรากฟัน Cosmetic Implant

  (คอสเมติค อิมแพล้นท์)

  การใส่ฟันติดแน่นหรือถอดได้ Cosmetic Prosthesis

  (คอสเมติค พรอส เธสิส)

  การใส่ครอบฟัน Crown

  (คราวน์)

  การใส่ครอบฟันชนิดไม่มีโลหะภายใน All Ceramic Crown

  (ออล เซรามิค คราวน์)

  การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Indirect Porcelain Inlay

  (อินไดเร็ค พอชเลน อินเล)

  การทำเคลือบฟันเทียม Indirect Porcelain Veneer

  (อินไดเร็ค พอชเลน วีเนียร์)

  การปิดช่องว่างระหว่างฟัน Space Closure

  (สเปซ โคลสเช่อร์)

  การฟอกสี Bleaching

  (บลีชชิ่ง)

  การฟอกสีฟัน Home Vital Bleaching

  (โฮม ไวทัล บลีชชิ่ง)

  การฟอกสีฟันให้ขาวในครั้งเดียว One Visit Bleaching

  (วัน วิสิท บลีชชิ่ง)


  การรักษารากฟัน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Root canal treatment หรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่า Endodontists.

  .

  ReplyDelete
 2. คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับฟัน


  amalgam
  [N] สารที่ใช้อุดฟัน

  air dent
  เครื่องใช้ลมกรอฟัน

  alvelar ridge
  ขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน

  baby tooth
  [N] ฟันน้ำนม
  Syn. milk tooth, primary tooth

  bicuspid
  [N] ฟันกรามหน้า

  bridge
  [N] ที่ยึดฟันปลอม

  buck-teeth
  [N] ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้า

  burr drill
  [N] สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน

  canine
  [N] สุนัข หมาจิ้งจอก หมาป่า,hyenas,jackals,coyotes,เขี้ยว,ฟันสุนัข

  canine tooth
  [N] เขี้ยว,ฟันธ์สุนัข

  caries
  [N] การผุกร่อนของกระดูกโดยเฉพาะฟัน

  cariogenesis
  [N] การเกิดโรคฟันผุ

  cement
  [N] ปูนสำหรับอุดฟัน

  clinic
  [N] คลินิก
  See also: คลินิค , คลีนิก , คลีนิค
  Syn: infirmary; polyclinic

  crown
  [N] ฟันปลอม

  cuspid
  [N] เขี้ยว
  See also: ฟันเขี้ยว
  Syn. canine, canine tooth

  crown with
  [PHRV] อุดฟันด้วย

  cut teeth
  [IDM] ฟันขึ้นใหม่

  deciduous tooth
  [N] ฟันน้ำนม
  Syn. milk tooth

  dent
  [N] ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน

  dent-
  [PHRV] " ฟัน "

  dental
  [ADJ] เกี่ยวกับฟัน

  dental floss
  [N] ไหมขัดฟัน

  denti-
  [PHRV] " ฟัน "

  denticle
  [N] ฟันเล็ก ๆ ส่วนที่คล้ายฟันซี่เล็ก

  denticular
  [ADJ] เกี่ยวกับหรือคล้ายฟันซี่เล็ก

  dentiform
  [ADJ] เป็นรูปฟันคล้ายฟัน

  dentifrice
  [N] ยาสีฟัน
  See also: ผงสีฟัน
  Syn. toothpaste

  dentin
  [N] เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, Syn. dental

  dentine
  [N] ส่วนของฟันที่มีแคลเซี่ยม

  dentist
  [N] ทันตแพทย์
  See also: หมอฟัน
  Syn. dental specialist, dental practitionist

  dentistry
  [N] ทันตกรรม
  See also: งานของหมอฟัน
  Syn. extracting, crowning, filling

  dentition
  [N] ชนิด จำนวน,และลักษณะการขึ้นของฟัน,การงอกของฟัน

  dento-
  [PHRV] " ฟัน "

  dentoid
  adj. คล้ายฟัน

  denture
  [N] ฟันปลอม

  edentate
  [ADJ] ไม่มีฟัน

  enamel
  [N] ชั้นนอกของฟัน
  See also: เคลือบฟัน

  fang
  [N] เขี้ยว,รากฟัน

  false teeth
  [N] ฟันปลอม

  ferrule
  แถบโลหะยึดรากฟัน

  filling
  [N] สารอุดฟัน
  See also: สิ่งที่ใช้อุดฟัน, สิ่งที่ใช้เติม
  Syn. filler, refill, pad, pack, shim

  floss
  [N] ไหมขัดฟัน
  Syn. dental floss

  fluoride
  [N] ฟลูออไรด์
  See also: สารผสมฟลูออรีนใช้ผสมในยาสีฟัน

  foretooth
  [N] ฟันซี่หน้า

  grinder
  [N] คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม

  grind together
  [PHRV] ขบหรือบดฟัน
  See also: เคี้ยวฟัน

  incisor
  [N] ฟันหน้า

  inlay
  [N] สารอุดฟัน (ทางการแพทย์)

  orthodontics
  [N] ทันตกรรมจัดฟัน

  orthodontist
  [N] หมอฟันที่เชี่ยวชาญด้านจัดฟันและขากรรไกร

  milktooth
  [N] ฟันน้ำนม

  molar
  [N] กราม,ฟันกราม

  premolar
  [N] ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

  pulp
  [N] เนื้อผลไม้,เยื่อ,ประสาทฟัน

  tartar
  [N] การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน

  teethe
  [N] การตัดฟัน

  teethe
  [V] ฟันขึ้น,ฟันงอก

  tooth
  [N] ฟัน,เฟือง,ซี่หวี,เขี้ยว

  toothache
  [N] อาการปวดฟัน

  toothbrush
  [N] แปรงสีฟัน

  toothpaste
  [N] ยาสีฟัน

  toothpick
  [N] ไม้จิ้มฟัน

  wisdom tooth
  [N] ฟันกรามซี่ที่ 3 (ในจำนวนฟันกรามทั้งหมด 4 ซี่) เป็นฟันที่ขึ้นมาหลังสุด , ฟันคุด

  การถอนฟัน
  [N] drawing a tooth
  See also: pulling out a tooth; extracting a tooth
  Example: อาจารย์หมอสอนเทคนิคการถอนฟันให้กับนักศึกษา

  การฝ่าฟัน
  [N] fight against
  See also: struggle; breakthrough; striving; exertion; endeavor
  Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน, การต่อสู้
  Example: การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้เขามีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้
  Thai definition: การต่อสู้กับความยากลำบาก
  ...

  ReplyDelete
 3. ...


  ช่างทำฟัน
  [N] dentist
  See also: dental surgeon
  Syn. หมอฟัน, ทันตแพทย์
  Example: แถวท่าพระจันทร์มีช่างทำฟันตั้งแผงทำฟันอยู่หลายราย

  ยาสีฟัน
  [N] toothpaste
  See also: dentifrice
  Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก

  เข็ดฟัน
  [V] suffer an unpleasant tingling in the teeth
  Syn. เสียวฟัน
  Example: ฉันรู้สึกเข็ดฟันเวลากินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทุกที
  Thai definition: มีอาการเจ็บเสียวหรือรู้สึกแปลบที่ฟัน

  เคลือบฟัน
  [V] enamel
  See also: cover dental by fluoride
  Example: สมศักดิ์มีนัดกับหมอฟันเพื่อจะไปเคลือบฟันสัปดาห์หน้า

  เคลือบฟัน
  [N] enamel
  See also: covering of the crown of a tooth
  Example: เขามีเคลือบฟันที่แข็งแรงฟันจึงไม่ผุง่าย
  Thai definition: ผิวนอกของฟันที่หุ้มเนื้อฟันอยู่

  เคลือบรากฟัน
  [N] cementum
  See also: cement
  Example: ทันตแพทย์คนนี้มีชื่อเสียงด้านเคลือบรากฟัน

  เคี้ยวฟัน
  [V] grind one's teeth
  See also: grate, Syn. กัดฟัน, เข่นเขี้ยว, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน
  Example: นพดลได้แต่เคี้ยวฟันกรอดๆ เพราะทำอะไรสมศักดิ์ไม่ได้เสียที
  Thai definition: แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้

  ปวดฟัน
  [V] have a toothache
  Example: ถ้าเราปวดฟัน สามารถใช้น้ำวุ้นว่านหางจระเข้ป้ายตรงบริเวณที่เจ็บได้
  Thai definition: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องที่ฟัน

  แพ้ฟัน
  [V] lose one's teeth prematurely
  See also: lose one's teeth unduly soon or early in life; have bad teeth
  Thai definition: ฟันหักเร็วกว่าธรรมดา

  ฟัน
  [N] tooth
  See also: teeth
  Syn. เขี้ยว
  Example: หมอบอกว่าเขาต้องถอนฟันออกก่อน 5 ซี่จึงจะจัดฟันได้
  Count unit: ซี่, แถว, ชุด,
  Thai definition: กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก เคี้ยวอาหาร

  ฟันกราม
  [N] molar
  See also: molar tooth
  Example: เด็กยังไม่มีฟันกรามสำหรับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดได้
  Count unit: ซี่
  Thai definition: ฟันซี่ในที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร

  ฟันขึ้น
  [V] teethe
  Example: ลูกฟันขึ้นแล้ว คงจะคันมาก เห็นอะไรก็จะเอาเข้าปากหมด
  Thai definition: อาการของฟันที่โผล่พ้นเหงือกออกมา

  ฟันถาวร
  [N] tooth
  Syn. ฟันแท้
  Example: เมื่ออายุ 6 ปี จะมีฟันถาวรซี่แรกปรากฏขึ้น คือ ฟันกราม
  Count unit: ซี่, แถว, ชุด
  Thai definition: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม

  ฟันแท้
  [N] tooth
  See also: permanent teeth
  Syn. ฟันถาวร
  Example: ถ้าปล่อยให้ฟันแท้ผุก็ลำบากหน่อย อาจต้องใส่ฟันปลอม
  Count unit: ซี่, แถว, ชุด
  Thai definition: ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม

  ฟันน้ำนม
  [N] milk tooth
  See also: baby tooth; deciduous tooth; primary tooth
  Ant. ฟันแท้
  Example: เมื่อเด็กมีอายุ 6 เดือนจะมีฟันน้ำนมซี่แรกงอกขึ้นมาให้เห็น
  Count unit: ซี่
  Thai definition: ฟันชุดแรกที่ขึ้นตั้งแต่ตอนเด็ก

  ฟันบน
  [N] upper teeth
  Ant. ฟันล่าง
  Example: ลูกของหมอมีฟันบนเหยินออกมา สงสัยต้องจัดฟันให้ลูกตัวเอง
  Thai definition: ฟันที่ขึ้นเรียงกันอยู่ด้านบนภายในช่องปาก

  ฟันปลอม
  [N] false tooth
  See also: denture
  Example: เมื่อแก่ตัวลง ฟันฟางก็หลุดหายไปทีละซี่สองซี่ ไม่นานนักก็ต้องใช้ฟันปลอม
  Count unit: ซี่, ชุด
  Thai definition: ฟันที่เทียม, ฟันที่ทำขึ้นมาแทนฟันแท้

  ฟันผุ
  [N] decayed tooth
  See also: bad tooth; caries
  Example: ปัญหาโรคฟันที่พบบ่อยในเด็กคือปัญหาฟันผุ เพราะเด็กๆ มักจะไม่ชอบแปรงฟัน
  Thai definition: โรคฟันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำลายฟัน มีอาการปวด

  ฟันหน้า
  [N] front teeth
  See also: incisor
  Syn. ฟันตัด, ฟันฉีก
  Example: สัตว์ที่ใช้ฟันแทะหรือกัดจะมีฟันหน้าที่แข็งแรงเป็นพิเศษ
  Count unit: ซี่
  Thai definition: ฟันด้านหน้า 4 ซี่ ของขากรรไกรแต่ละอัน ใช้สำหรับกัดและฉีก
  ...

  ReplyDelete
 4. ...  ฟันหลอ
  [N] broken tooth
  Example: เขาอ้าปากกว้างจนเห็นฟันหลอ
  Thai definition: ฟันที่มีช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากฟันหลุด กร่อน หรือหักจนถึงโคนฟัน

  แปรงฟัน
  [V] brush the teeth
  Syn. ถูฟัน, สีฟัน, ขัดฟัน
  Example: เราควรหัดให้เด็กๆ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งจนเป็นสุขนิสัยที่ดี
  Thai definition: ถูฟันหรือขัดฟันด้วยแปรง

  แปรงสีฟัน
  [N] toothbrush
  Syn. แปรงถูฟัน
  Example: มีรายการโฆษณาแปรงสีฟันหลายยี่ห้อในตลาด
  Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: แปรงสำหรับใช้ขัดถูฟันให้สะอาด

  ไรฟัน
  [N] the mark left by the teeth
  Thai definition: แนวฟันตอนที่เหงือกหุ้ม

  หมอฟัน
  [N] dentist
  See also: tooth doctor
  Syn. ทันตแพทย์
  Example: จากการที่เธอกลัวหมอฟันคนนี้ขยายออกมาเป็นการกลัวหมอฟันคนอื่นๆ ไปด้วย
  Count unit: คน
  Thai definition: แพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจรักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไกร และโรคภายในช่องปาก

  ถูฟัน
  [V] brush one's teeth
  Syn. แปรงฟัน
  Example: เด็กที่ฟันเริ่มขึ้น ควรทำความสะอาดฟันด้วยการใช้ผ้าสะอาดถูฟัน

  ถอนฟัน
  [V] pull a tooth
  See also: extract; take out; remove
  Ant. ใส่ฟัน
  Thai definition: ดึงฟันให้หลุดออกไป

  ทำฟัน
  [V] treat people's teeth
  Example: วันนี้เขาลางานเพราะต้องไปทำฟัน
  Thai definition: ทำให้ฟันอยู่ในสภาพปกติหรือใช้การได้ด้วยการอุดถอน หรือใส่ฟันใหม่ เป็นต้น

  ทันตกรรม
  [N] dentistry

  ทันตกรรมจัดฟัน
  [N] orthodontics
  Example: สมายพลัสทันตคลินิกคิดค่ารักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบบเหมาจ่ายรวม 35,000 บาท ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จการรักษา

  ไม้จิ้มฟัน
  [N] toothpick
  Example: เศษอาหารติดอยู่ลึกมากแม้ใช้ไม้จิ้มฟันก็แคะไม่ออก
  Count unit: อัน

  อุดฟัน
  [V] fill teeth
  Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน
  Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู  ...

  ReplyDelete
 5. ...


  ถอนฟัน Extraction

  ฟันแท้ Permanent teeth

  ฟันน้ำนม Milk teeth

  ผ่าฟันคุด Surgical Removal of Impacted Tooth

  ผ่าตัดเหงือก หรือกรอตัดฟัน(อย่างใดอย่างหนึ่ง) Either Gum Surgery or teeth grind

  ผ่าตัดเหงือก และกรอตัดฟัน Both Gum Surgery and teeth grind

  ผ่าตัดเหงือก และกรอแต่งกระดูก Both Gum Surgery and grind the bone

  ผ่าตัดเหงือก, กรอแต่งกระดูก และกรอตัดฟัน Bum Surgery, bone and teeth grind

  ขูดหินปูน Scaling

  ทั้งปาก Whole mouth

  เกลารากฟัน Root planning

  อุดฟัน filling

  อุดฟันสีตะกั่ว Composite lead

  อุดฟันสีเหมือนฟัน Composite resin

  อุดคอฟัน (สีเหมือนฟัน) Space closing resin

  ปิดช่องว่างระหว่างฟัน (DIASTEMA) 1600-1800 บาท

  รักษารากฟัน Root canal (RCT)

  ฟันหน้า,ฟันข้าง Anterior tooth

  ฟันเขี้ยว Canine tooth

  ฟันกรามน้อย Premolar tooth

  ฟันกราม Molar tooth

  เดือยฟัน Pin

  เดือยฟันสำเร็จรูป Standard Pin

  ฟันปลอมติดแน่น Complete Dentures

  ครอบฟัน CROWN

  ฟันปลอมถอดได้ Removable Partial Dentures

  ซ่อมฟันปลอมถอดได้ Removal Dentures repair

  เปลี่ยนฐานฟันปลอม Rebase

  RETAINER

  ทำเขี้ยว Canine Teeth

  เคลือบฟลูออไรด์ Fluoride

  เคลือบหลุมร่องฟัน veneers

  จัดฟัน Orthodontics
  ...

  ReplyDelete
 6. quickbooks training Miami The QuickBooks Guy, Big Business Solutions for Small Businesses with Remote Access. quickbooks support & training, bookkeeping in miami & west palm beach

  ReplyDelete
 7. The depth of articles can easily be felt of this blog. Very precise and straight to the mark. I understood easily the matter of fact which the author of this blog wanted to deliver through his thoughts. Looking for more.ราคาจัดฟัน

  ReplyDelete